top

 

Yachtskipper af 3die grad

Hvis man vil sejle et stort skib på over 15 meter skal man have et sønæringsbevis. 

Det kan også være man bare vil bruge vinteren på at dygtiggøre sig inden for sejlads.

Et sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad giver ret til at blive styrmand på fritidsfartøjer i fart på alle have og ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 meter i Østersøen og Nordsøen, omkring de Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster. Efter at have bestået eksamen som yachtskipper af 1. grad opnås efter en vis fartstid ret til at føre fritidsfartøjer op til 24 meter i fart på alle have.

For at få beviset skal man bestå yachtskippereksamen af 3. grad. Får man herefter en syns og høreprøve kan man få udstedt sønæringsbeviset.

For at kunne blive indstillet til yachtskippereksamen af 3. grad, skal man 

  1. have bestået den praktiske del af duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere eller have et speedbådscertifikat
  2.  have fået en praktisk gennemgang & redningsmidler og herunder overværet en demonstration i anvendelsen af en oppustelig flåde, som beskrevet i pensumplanen for modulet "sømandskab og søsikkerhed" til yachtskippereksamen af 3. grad",
  3. have fået en praktisk gennemgang at brandslukning med en passende håndslukker
  4. indbetale et af Søfartsstyrelsen fastsat eksamensgebyr.

Se de helt præcis krav i 2002 i dokumentet:

S T U D I E H Å N D B O G  F O R  Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E

Modulerne er:

Navigation. Består af to separate eksamensområder.
Navigation 1 er en opgave i Søkortet.
Navigation 2 er en opgave i paratviden.

Sømandskab og søsikkerhed. Indeholder emner som skibskonstruktion, tonnager, dybgang, bådens balance, tovværk, wire, ankring, hårdtvejrssejlads, manøvrering, havariprocedurer og søredningstjenesten. 

Meteorologi

Søret. Indeholder emner om skibes måling og registrering, sikkerhed og besætning, beskyttelse af havmiljø, søforklaring, arbejdsskadeforsikring samt forhold til toldvæsen. 

Vagttjeneste

Indeholder bl.a. de internationale søvejsregler indhold, anvendelse og formål. herudover er der indeholder modulet redningssignaler og vagtholdsbekendtgørelsen.
Eksamen:

Hvis du vil se et gammelt eksamensæt kan du downloade dette:

Yachtskippereksamen af 3. grad, Foråret 2001:

- Indscannet opgavetekst (6,4 MBytes, men inkl alle billeder !!)

- OCR scannet opgavetekst (hurtig at downloade, men kan indhold fejl og mangler)

- Svaret på opgaverne (hurtig at downloade, men kan indhold fejl og mangler)

Den første side i sættet (Navigationsopgave) har man 2 timer til og der må hjælpemidler medbringes. Resten af siderne  har man yderligere 2 timer til og der må man ikke have andre hjælpemidler (udenadslære) end dem der er nævnt i dokumentet.

Bemærk, dog at eksamensformen er ændret siden 2001.

Hvis du vil se de nyeste informationer kan du bruge dette link:


Andre indlæg i samme forum:

Det siger vores medlemmer