top

 

Läckage i kölen Maxi 108?

From:  Andreas M, e-mail: andreasm@bredband.net
Date: 05-10-2003

Hur åtgärdas läckage i kölen lämpligast på maxi 108? måste kölen tagas bort?


From:  Lennart Lundin, e-mail: lundin.lennart@telia.com
Date: 27-10-2003

På alla Maxi 108 är det en svaghet med att det saknas en kölbult längs fram. Jag har tagit ned kölar efter grundstöttning (försäkringsskador) och samtidigt monterat en extra M18 bult längs fram (400 mm framför nuvarande). Detta är ett stort o dyrbart arbete men det blir tätt. Ny tätningsmassa är effektivt samt rätt moment på mutterdragningen..

Pröva annars med att efterdra kölbultarna. Bäst är att göra detta på land när hela båtens tyngd vilar på kölen.Lossa parvis bultar och försök lägga i ny tätningsmassa under stora rostfria brickor (plattjärn 5x60 mm).

Lennart Lundin /Sv Kryssarklubben 

Det siger vores medlemmer