top

 

Søventiler - myter eller facts ?

From: Ole Frydensberg, e-mail: ole@fryd.dk 
Date: 06-09-2005

Søventilerne er genstand for megen opmærksomhed i disse år - se artikel her på Maximalt og også diskussionsindlæg om slangerne til søventilerne. Der er problemer med legeringen i ventilerne anvendt i nogle både. Har andre kendskab til det materiale,der er anvendt i Maxi'erne (vores er en -95 fra 1976) og har andre egne erfaringer eller overvejelser om udskiftning ?

Venligst

Ole Frydensberg Maxi-95 "Fryd" - nr 873


From: Torstein Jansen, e-mail: torstein@hvf.no
Date: 03-11-2005

hei

Jeg skiftet alle ventiler på min maxi 87 fra 1976 i fjor. Det var mest for å være sikker på hva som holdt vannet ute.

Jeg slipte av flensen på yttersiden, og dro ventilene løs fra innsiden. De fleste av dem bar lite preg av å ha lagt i sjøen, men to av vnetilene var kraftig korrodert. Slike ting vet en ikke før en har skiftet dem.

Jeg skiftet også til kuleventiler, og det er nå veldig enkelt å se om ventilen er åpen eller stengt. Eneste ulempen er faren for frostspregning om vinteren dersom krana er stengt.

Jeg brukte sikafleks og gjengetape i monteringsarbeidet.

Torstein Jansen/ Pluto, maxi 87


Andre indlæg i samme forum:

Det siger vores medlemmer