top

 

Levende Maxi Fenix

From: Bent H. Alexandersen, e-mail:b-ha@mail.dk 
Date: 04-11-2010
Hej Maxi venner
Jeg er en glad ejer af en Maxi Fenix som jeg mener er lige lovlig jolle agti, den er meget levende, da den gerne krænger 20 / 30grader og mere i pustene, har jeg besluttet at øge kølvægten med ca 100kg, ved at montere blystrimler på bulben, en afprøvet metode!
er der nogen der har prøvet dette, eller noget lignene på deres maxi, så vil jeg gerne høre om deres erfaring, og om hvorledes båden blev derefter at sejle i.
Med venlig hilsen 
Bent H. Alexandersen

From: Jesper Løw, e-mail: jesperloew@gmail.com
Date: 18-11-2010
Hej Bent. Du har ret i, at Fenixen er levende at sejle og gerne krænger i pustene. Det er dog først et problem, hvis roret slipper og båden skærer op. Øgning af kølvægten vil øge vandmodstanden, og påvirkningen af skrog, kølbolte og røstjern vil øges. Bådens typegodkendelse vil gå i vasken, og du kan få problemer med kaskoforsikringen, hvis det skønnes at der er tale om en væsentlig konstruktionsændring. Fremfor at øge kølvægten, ville jeg først gennemgå riggen og stramme den op, som foreskrevet - den skal være meget stram. Hvis sejlene er gamle og hule, vil det hjælpe langt mere at gå efter nogle bedre sejl (evt. nye, det er selvfølgelig bekosteligt).
Sejlene skal i øvrigt under bidevindssejlads i hårdt vejr være sat hårdt og agterstagsstrammeren trukket hårdt. Storsejlsskødet må ikke være trukket alt for hårdt, og skal kunne slækkes hurtigt i hårde pust. 
Selv reber jeg altid sejlet i mere end 8 sek. m., jeg har trukket rebene via en dobbeltblok i mastefoden til cocpittet så jeg altid hurtigt kan rebe. (faldet er naturligvis også ført til cocpit-ellers har det ingen mening).
Alt dette og meget mere er måske selvfølgeligheder for dig som for de fleste sejlere, men der kommer jo hele tiden nye til, så derfor.
Med Maximal hilsen
Jesper Løw
Fenix nr. 75 

From: Bent H. Alexandersen, e-mail:b-ha@mail.dk 
Date: 19-11-2010
Hej Jesper : Du har ikke helt ret hvis du mener den øgede vægt er et problem for med den stører vægt får båden også en længere vandlinje, som vil kompensere for den stører vægt, og 100kg er ca. samme vægt som jeg vejer, altså som en gast, det er ca. 2 til 3% af bådens samlede vægt.
Angående riggen ?????? så er der lige så mange meninger som der er folk, prøv at læs den artikel som Jesper Bank har, på vor hjemmeside han mener jo at den kan stå løs!
Du har naturligvis ret når du siger at sejlene ikke må være hule, jeg er da også ifær med at anskaffe mig nye til 2011
Angående fald mm. så er min båd indrettet så alle fald er ført tilbage, der er to liner ( storsejlsreb 1og 2 ) så jeg kan rebe med bare en line til hver position.
Hvor når der skal rebes? ( 8 sek.m ) Det er måske på krys tiden, men ellers er nok lidt tidligt, min båd sejler fint i måde 10 og 12 sek.m. på halvind.
Angående forsikring så har jeg talt med Pantaenius, og de siger at der jo er så små ændringer, at det svare til vægten af en person, så ingen problem der. 
En sejler hilsen 
Bent H. Alexandersen
Fenix 1240
Nr. 999

Det siger vores medlemmer