top

 

Forstærkninger af Maxi 77

Flere har omtalt en gammel artikel om, hvorledes man forstærker Maxi 77 riggens fæstninger i skroget. Den skulle stamme fra en gammel Maxi 77 klub. Svend Brandt Jensen har opsnuset den gamle beskrivelse og vi bringer den her på MAXImalt.dk.

Dokumentet bestod af 4 A4 papir sider, men da det vil være meget tungt for MAXImalt's læsere at downloade et så stort indscannet dokument, har jeg lavet en karaktergenkendelse på dokumentet så det er nemmere at læse for folk med almindelige eller langsomme Internetforbindelser. Bortset fra det, så er dokumentet så originalt og uforandret som muligt.

Der er god inspiration i dokumentet, men husk, at det er 10-20 år gamle råd.

Klik på billederne for at få dem i maximal opløsning.

/Bjarke
Røstjernsforstærkninger

Følgende beskrivelse af isættelsen af de såkaldte "stringers" i Maxi 77ere bør udelukkende tages som en vejledning, idet der naturligvis findes andre metoder.

Når man skal montere stringers skal man først og fremmest bestemme fastgørelsespunktet i bådens bund. Dette gøres ved hjælp af en tegning af en Maxi 77. På tegningen forlænges såvel topvant som undervant til skæring af bunden, hvor denne "knækker" for at gå op i fribordet. Herved findes to punkter og fastgørelsen af stringeren skal være midt mellem disse to punkter. Dette punkt mærkes af på bådens udvendige side, idet man ved hjælp af tegningen bestemmer afstanden fra f.eks. stævnen til fastgørelsespunktet.

For at få et indtryk af bundens tykkelse i fastgørelses punktet og afstanden mellem køjens bund og skroget bør man bore et lille (ca 3 mm.) hul fra ydersiden, der hvor den ene af boltene til bundpladen senere skal sidde. Dernæst skæres et passende hul i køjebunden, således at det vinkeljern, der skal placeres indvendig kan passere frit. Herefter kan hullerne til bundpladens bolte bores op, og bundpladen og det indvendige vinkeljern monteres - foreløbig uden brug af lim eller andre tætningsmidler.

For at få plads til stringerne under røstjernene skal der skæres et hak i loftpladerne. Dernæst afmonteres de møtrikker der holder rundjernet under røstjernet. Dette rundjern skal evt. rettes ud, da det kan være blevet skævt af vantenes påvirkninger. Herefter monteres det hele idet man skal sørge for, at der er rigeligt med tætningsmiddel, og vinkeljernet til fastgørelse af stringeren på de to midterste bolte, således at stringeren får fat i såvel top som undervant.

Da den rette linie mellem de to fastgørelsespunkter passere midt igennem hylderne skal dette skæringspunkt findes. I første omgang benyttes øjemål og "sjette sans", og et ganske lille hul (max.2 mm) bores. Herefter trækkes en sytråd gennem hullet og strammes op mellem de to fastgørelsespunkter, således at man på sytrådens knæk i hullet kan se i hvilken retning skæringspunktet skal findes. Hvis sytråden har et kraftigt knæk igennem hullet gentages proceduren med det lille hul i den retning sytråden viser. Kan skæringspunktet derimod bestemmes nogenlunde præcist udefra det lille hul bores et støre hul (ca.12-15 mm) med centrum i det eksisterende skæringspunkt og stringeren skulle monteres (muligvis vil en mindre justering af hullet være påkrævet).

Endelig kan bundpladen og det indvendige vinkeljern fast gøres permanent. Til denne fastgørelse bør man bruge en to komponent lim, der efter hærdningen beholder en vis elasticitet (Hempels Hempadur kan anbefales). Idet man skal være opmærksom på, at skroget ikke kan tåle de påvirkninger der opstår, hvis man benytter værktøj til at spænde vant skruen, brug derfor altid kun hænderne, når du justere på disse vantskruer. Du kan derimod  spænde vantskruerne til vanterne ekstra hårdt, når du har monteret stringere i båden.

Mastestøtte.

Da der på hårdt kryds er et stort søjletryk, vil der være en stor belastning på dæk og mastestøtte. Hvorfor man kan købe et 2 tommer galvaniseret jernrør, dette gør man l mm længere, end det mål man har fra den nu nedtaget mastestøtte. Inden nedtagning af mastestøtte, bør du afstive mellem dæk og dørk. Det kræver at man piller loftbeklædningen ned, så kan du også se om din mastestøtte er trykket.

Befæstigelse af forstag.

Da det har vist sig at forstaget har den samme tendens som røstjernene, skal du få fremstillet en plade med to gennemgående bolte, som bliver monteret 30 cm under fenderlisten, lige i stævnen. Indvendig i ankerbrønden bliver disse to bolte, ved hjælp af et par beslag, forbundet til forstagsboltene med en vantskrue. Vantskruen bliver derefter spændt og skrog og dæk er nu sammenspændt. se tegning.

Forstagsbefæstigelsen fra Maxi 84 eller Fenix kan bruges.

Det siger vores medlemmer